Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Document

Training Driehoekskunde | Hulpverlener, blijf in je hoek!

Deze training is bedoeld voor de medewerkers binnen de gemeente die vanuit hun functie ondersteuning moeten bieden aan kwetsbare groepen of deze ondersteuning initiëren. Binnen gemeenten betreft het jeugd/WMO consulenten en eventuele uitvoerders van deze ondersteuning.

In deze training worden de deelnemers getraind in Driehoekskunde. Wat is Driehoekskunde? Hoe verhouden jeugdigen, ouders en hulpverleners zich met elkaar? Vanuit welke hoek benader jij een hulpvraag en hoe dien je die te benaderen om zo een kind het beste te ondersteunen?

De training bestaat uit verdieping in de oorsprong van de driehoek. Daarnaast wordt de theorie met oefencasuïstiek en toegelicht, het inbrengen van eigen casuïstiek is essentieel om zowel te ontdekken hoe de theorie in de praktijk past én om te ontdekken welke rol je als hulpverlener in dient te nemen.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie, of neem contact op.