Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Document

Training Samenspel in netwerken en met burgers

In deze training gaan we aan de slag met het samenspel in netwerken en met burgers en de betekenisgeving daarvan voor de gemeente en jouw werk.

Daarvoor gebruiken we als basis de ABCD-methode. Deze methode biedt een leidende aanpak bij het organiseren en mobiliseren van buurten en bewoners en is al ruim 15 jaar een bewezen methode.

Aan de hand van jouw werkpraktijk en eigen casuïstiek gaan we vervolgens kijken hoe we het samenspel in netwerken en met burgers vanuit een eigen visie en grondhouding vorm en inhoud kunnen geven. En we gaan in gesprek over wat het samenspel in netwerken en met burgers voor jouw werk betekent en de organisatie van jouw gemeente.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie.