Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Document

Training Stigma

In deze training staan we stil bij stigma, de eigen gedachten, visie en mening over kwetsbare mensen.

Stigmatisering in verband met de GGZ-hulpverlening omvat bijna een kwart (22,3%) van alle stigma ervaringen bij ggz-patiënten. Patiënten ervaren onder meer gebrek aan acceptatie, dat zij incompetent geacht worden en dat van hen geweld verwacht wordt. Patiënten en familieleden ervaren desinteresse, gebrek aan begrip en voorlichting en voelen zich nauwelijks betrokken bij de behandeling. Verder blijken ggz-professionals - ondanks hun grotere kennis en mate van contact - niet veel te verschillen van de algemene bevolking in hun opvattingen over mensen met psychische aandoeningen. Op sommige punten hebben ze zelfs meer vooroordelen: zo zijn ze meer gefocust op tekorten in patiënten dan in mogelijkheden en vaker bereid tot dwangmaatregelen dan de algemene bevolking.

Deze training wordt mede gegeven door een ervaringsdeskundige die zijn verhaal deelt en helpt nadenken over de eigen rol, houding en verantwoordelijkheid van de deelnemers.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie.