Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Tijdlijn Academie Sociaal Domein

Profielfoto van Annemieke Wolff

NIEUWE GESPREKSHANDREIKING

In gesprek over meldcode-dilemma’s
Samen aan de slag met herkenbare casussen

Als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode heeft Augeo Foundation een gesprekshandreiking gemaakt. Met hierin 12 video-casussen, ruim 500 reflectievragen en meer dan 100 verdiepende materialen. Deze gesprekshandreiking helpt professionals en organisaties die verplicht zijn te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, bij het (nog beter) toepassen van de meldcode.

Deze gesprekshandreiking helpt om handelingsverlegenheid weg te nemen. Aan de hand van casussen met herkenbare vraagstukken kunnen professionals met hun collega’s, organisatie of met ketenpartners in gesprek om te reflecteren op de eigen en elkaars handelen. Deze gesprekken kunnen ook helpen om samen overeenstemming te krijgen over wat een goede handelwijze is bij deze vraagstukken.
‘In gesprek over meldcode-dilemma’s – Samen aan de slag met herkenbare casussen’ is relevant voor aandachtsfunctionarissen, leidinggevenden en uitvoerende professionals.


Naar de gesprekshandreiking https://www.augeo.nl/def/meldcode-gesprekshandreiking/


Aandachtsfunctionaris:
‘Deze gesprekshandreiking is goed bruikbaar, uitgebreid, bevat veel info en verdieping, fijn dat er ruimte is voor eigen casuïstiek.’

Wijkteammedewerker:
‘Ik vond het erg prettig en bruikbaar voor ons in de praktijk.’

Orthopedagoog:
‘De casussen zijn echt een sterk punt in deze gesprekswijzer. De filmpjes zijn kort, maar herkenbaar en bevatten voldoende dilemma’s. Ik zou het gebruiken tijdens trainings- en intervisiemomenten met een groepje. Daar is het goed bruikbaar voor. Ik denk dat dit heel goede gespreksopeners zijn.’

Profielfoto van Annemieke Wolff

Start campagne 'Wijzer met de meldcode'
Tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk voor professionals die werken met de meldcode

Leren van elkaar. Daar draait het om bij 'Wijzer met de meldcode'. Regelmatig ervaren professionals, aandachtsfunctionarissen of organisaties belemmeringen bij het werken met de meldcode. Hoe pakken anderen dat aan? Welke oplossingen zijn er? Wat werkt en hoe dan? De nieuwe campagne ‘Wijzer met de meldcode’ belicht 12 vraagstukken met veel handige tips en aanbevelingen die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit diverse sectoren.

Hier kun je je aanmelden: https://www.augeo.nl/nl-nl/wijzer-met-de-meldcode/aanmelden/

Je ontvangt dan tot juni acht keer een mail met daarin steeds een belangrijk meldcode-vraagstuk. Je krijgt tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk. Deze (gratis) campagne richt zich op professionals en aandachtsfunctionarissen in alle sectoren.

Martin Kievit heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Simme van de Lustgraaf

>> Klik hier voor gratis toegang tot premium artikelen van Magazine Sociaal Domein: https://sociaal-domein.nu/

Profielfoto van Anne van Dinther

Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zijn geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd. Tegelijk geldt dat die problematiek in een vroeg stadium nog diffuus is en vaak meervoudig. Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle professionals binnen de keten­­­­ van zorg en onderwijs. In die multidisciplinaire aanpak komen we sneller tot oplossingen.

Ben je bezorgd over de ontwikkeling en/of het gedrag van een jong kind (0-7 jaar), of geven ouders hun zorgen aan? Zegt je gevoel dat er wat aan de hand is, maar weet je niet precies wat? Bespreek je vragen en zorgen met IVH en wijs ouders op de mogelijkheden om zich aan te melden.

Binnen onze regio hebben we brede expertise die mee kan denken. Zowel vanuit het medisch als sociaal domein en onderwijs. Zo sluit er bij een MDO van IVH naast ouders, altijd een arts, 2 gedragsdeskundigen, een ondersteuningsspecialist uit het SWV 3006 en een spraak-taaldeskundige aan. Samen met ouders maakt het MDO een plan van aanpak. De trajectbegeleider IVH, die ook deel uit maakt van een wijkteam, volgt ouders zo lang als nodig en kent de routes en wegen van vervolghulp of onderzoek.

Voor vragen of aanmeldingen (Oss, Maashorst, Bernheze, Meierijstad): integralevroeghulp@ons-welzijn.nl
of kijk voor een andere gemeente op: www.integralevroeghulp.nl

Profielfoto van Jamilla Vervoort

Meiden met een migratieachtergrond bereiken of betrekken lastig?

Meld je dan vooral aan voor het webinar 'M-Power door sport: hoe bereik en betrek je meiden (met een migratieachtergrond) in aandachtswijken?'. Inspirerende sprekers Houda Loukili en Rocky Hehakaija (ook bekend van 'Wie is de mol?') nemen je mee in hun verhaal over Favela Street. Een succesvol initiatief in Amsterdam-West! Ze vertellen wat het de meiden oplevert. Ook komen de succesfactoren en uitdagingen aan bod. Wil je zelf alvast een voorproefje? Bekijk dan de trailer hieronder.

Meld je hier aan voor het webinar: https://sportenbewegen.1sociaaldomein.nl/videosessies