Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Tijdlijn Academie Sociaal Domein

Profielfoto van Marian Gersen

Afspraken over samenwerking zijn een eerste stap, maar onvoldoende als;

- de samenwerking niet wordt ondersteund door ICT
- het niet bij beide partijen vanzelfsprekend is om samen te werken > dan is het erg afhankelijk van
betrokken medewerkers > gaat er iemand weg dan moet de samenwerking weer opnieuw opgebouwd
worden
- de samenwerking tussen eerstelijn en sociaal domein voor inwoners niet vanzelfsprekend is
- er veel versnippering is > als huisartsen/poh ggz te maken hebben met veel verschillende medewerkers
uit het sociaal domein is het moeilijk om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen

Sander Moret heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Marco Den Outer

Wil jij graag jouw zorg of welzijnswerk aanvullen door het gebruik van digitale middelen, maar weet je niet hoe? Maak dan nu nog gebruik van de subsidie om de visie daarop te ontwikkelen!

Wij helpen met de aanvraag op basis van ‘no cure, no pay’, en zodra de aanvraag is goedgekeurd begeleiden wij het proces van het ontwikkelen van die visie en staan wij jullie bij met adviezen.

Het hebben van een visie geeft een doel en een structuur aan het toepassen van digitalisering. Door deze visie te ontwikkelen samen met o.a. patiënten/cliënten en personeel weet je beter wat belangrijk is en dat de uitwerking ook daadwerkelijk bijdraagt aan betere zorg of welzijnswerk. Meer weten? Lees dan de factsheet of neem contact met Sander Moret ( sander@jblorenz.nl of 06-15385683 )

Edwin Pauptit heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Bianca den Outer

Labelen in de j-GGZ is niet altijd terecht. Hoe gaan we normaliseren? Dit artikel kun je mooi gebruiken om met elkaar het gesprek te voeren over normaliseren. En we horen natuurlijk graag jouw opinie!


Transitie geslaagd
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld, concludeert UNICEF uit onderzoek. Toch zien we dat een op de acht kinderen te maken krijgt met jeugdhulp, waar dit twintig jaar geleden nog een op de 27 was. De logische vraag lijkt: wat gaat hier fout? Atie Gelderloos kaatst de bal terug. “Misschien gaat hier juist wel iets goed”, zegt ze. “Bij de transitie van de jeugdzorg in 2015 hebben gemeenten jeugdteams en sociale wijkteams opgezet om kinderen en jongeren eerder in beeld te krijgen. In die zin is de transitie geslaagd. Professionals in de jeugdgezondheidszorg zijn sinds die tijd ook meer opgeleid om het medische en het sociale domein met elkaar te verbinden.”

Labelen
Aan de andere kant is het wel waar dat veel wordt gelabeld als probleem wat misschien geen jeugdzorgprobleem is, erkent Gelderloos. Over dat labelen zegt ze: “Daar moeten we van af. We moeten veel meer vragen gaan normaliseren aan de voorkant: in de directe omgeving van kinderen en jongeren en de gezinnen waarin zij opgroeien. Dat kantelpunt nadert. In soortgelijke situaties in andere landen hebben we gezien dat dit zes tot zeven jaar duurt na een grote stelselwijziging. Eerst moet de lokale infrastructuur worden opgetuigd en dat is nu volop gaande. Je zag bijvoorbeeld in Denemarken dat het daar ook zo ging. Ook daar zag je dat de doorstroming naar de gespecialiseerde jeugdzorg na zes of zeven jaar begon af te nemen en dat het proces op gang begon te komen zoals het bedoeld was.”

Profielfoto van Bianca den Outer

Hulp gevraagd bij een landelijk onderzoek naar ervaringen van ouders en kinderen met jeugdhulp. Zouden jullie dit bericht willen delen met jullie cliënten? We hebben een link naar het onderzoek voor kinderen en een link voor ouders/verzorgers.

Heb jij als ouder te maken gehad met jeugdhulp? Deel dan je ervaringen met ons!

In Nederland willen we zorgen voor goede hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. In opdracht van een aantal partijen* willen we kijken hoe we die hulp kunnen verbeteren.
Daarom horen wij graag van jou over jouw ervaring met het krijgen van jeugdhulp. Het gaat daarbij dus echt om jouw verhaal, dus er is geen goed of fout. Vertel wat je kwijt wil. De antwoorden mag je zelf invullen, maar hulp vragen mag ook, bijvoorbeeld aan je kind, een begeleider of een hulpverlener. Klik hier om mee te doen aan het onderzoek

https://collector.sensemaker-suite.com/collector?projectID=fa7003fe-8539-4ecf-96c0-0b42a0afdd70&user=ouder (link voor ouders/verzorgers)

https://collector.sensemaker-suite.com/collector?projectID=f6b5cda8-65e4-4d43-984a-636073b5998a&user=jeugdige (link voor jeugdigen)


 Dit is een anoniem onderzoek. We vragen dus niet naar je naam. Ook kan niemand zien wie welke antwoorden heeft gegeven. De antwoorden bespreken we met anderen die jeugdhulp hebben gekregen of krijgen, een aantal professionals en met het onderzoeksteam. Zo werken we samen aan goede jeugdhulp.

* Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland, FNV, CNV, de Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Profielfoto van Bianca den Outer

ALERT! Ben je als gemeente, zorgorganisatie of zorginnovator op zoek naar mogelijkheden om een procesinnovatie* van de grond te tillen middels een subsidie? Neem dan contact met ons op! Op 1 september a.s. opent de vijfde en laatste ronde van ZonMw voor de regeling implementatie- en opscholingscoaching. Wij kunnen ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie en fungeren als coach (max 5.000 euro).

Procesinnovatie = het herinrichten en verbeteren van werkprocessen. Procesinnovaties zijn vernieuwingen die optreden in organisaties. Bij procesinnovatie in organisaties is sprake van vernieuwing van de wijze waarop het werk in zorginstellingen wordt georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de zorg of de arbeidsproductiviteit daarmee gebaat is. Een dergelijke procesinnovatie moet direct in het belang zijn van de patiënt of cliënt. Denk aan twee partijen die een samenwerking opzetten waardoor een specifieke doelgroep beter ondersteund kan worden of een verbetering in de doorverwijzing van patiënten.

Uitgangspunt van de innovatie moet zijn ‘low cost, high impact’. De innovatie moet leiden tot arbeidsbesparing, kostenbesparing, de kwaliteit van zorg verbeteren en/of de kwaliteit van leven van patiënten en cliënten verbeteren.