Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Academie Sociaal Domein Videosessies (archief)

Videosessie
Klik op de gele knop en mis het niet!
Tijdstip: Deelname gesloten

Webinar De gemeente als opdrachtgever

Met de transformatie in het sociaal domein moeten gemeenten als regisseur scherpe keuzes maken in de inkoop en/of subsidiering van dienstverlening en ondersteuning van veelal kwetsbare burgers. Gemeenten zijn daarbij afhankelijk van veel partijen. Partijen waar zij vaak zelf sturing aan geven. Goed opdrachtgeverschap is van groot belang om regie op de samenwerking te kunnen voeren. Tijdens deze webinar verteld expert Bianca den Outer over de expertise en vaardigheden die nodig zijn om goed en gericht opdrachtgeverschap in de praktijk handen en voeten te geven. 

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Expertise Platform
Videosessie
Klik op de gele knop en mis het niet!
Tijdstip: Deelname gesloten

*Verplaatst naar Prinsjesdag, tijdstip volgt* Webinar Actuele ontwikkelingen in de GGZ

*We verzetten dit webinar naar Prinsjesdag zodat we jullie direct op de hoogte kunnen stellen van de inhoud van het Integraal Zorg Akkoord en een eerste duiding kunnen geven over de effecten van het IZA op het sociaal domein en de GGZ.*

Er verandert veel in de GGZ. Dat heeft grote consequenties voor inwoners, wijkteams en gemeenten. Tijdens deze webinar vertelt expert Bianca den Outer in vogelvlucht over de actuele en aanstaande ontwikkelingen in de GGZ en hoe deze ontwikkelingen onderling samenhangen.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Expertise Platform
Videosessie
Klik op de gele knop en mis het niet!
Tijdstip: Deelname gesloten

Afgelast: Webinar Afbakening Jeugdhulp | Nieuwe datum volgt

In de afgelopen jaren zijn gemeenten hard aan de slag gegaan met de transformatie in het sociaal domein en de jeugdhulp in het bijzonder. Het jeugdhulpgebruik loopt in nagenoeg iedere gemeente op; meer kinderen maken langer en intensiever gebruik van jeugdhulp. Dat kan zo niet langer doorgaan. De uitvoering van de jeugdhulp is het koekoeksjong van de gemeenten aan het worden. Expert Ellen Kunz vertelt in vogelvlucht aan de hand van de laatste analyses en ontwikkelingen in het land hoe de jeugdhulp af te bakenen is op basis van de huidige jeugdwet.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Expertise Platform