Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Vraag

28 mei 2021
Profielfoto van Mike Jager
Vrijwilliger

“Hoe regelen jullie de financiën van een jeugdige bewoner in een instelling vanuit een Jeugdwet pakket?”

Toelichting

Ik probeer inzicht te krijgen in het regelen van financiën voor een bewoner 16 jaar wonend in een instelling (BW) vanuit een JW (Jeugdwet) pakket. Zijn er financiele tegemoetkomingen beschikbaar voor deze bewoner? Bijstand wordt volgens mij niet toegekend aan 16 jaar. Studiefinanciering is momenteel nog niet aan de orde. Moet vader bijdragen? Zijn er ook websites waar ik zulke vragen eenvoudig terug kan vinden. Ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen....

Profielfoto van Marianne Niehof
Relatie en Echtscheidingscoach

Aanvullend op de vorige reacties: Ik werk bij een gemeente en wij hebben hiervoor in de regio een speciale regeling waar een (gezins)voogd een beroep op kan doen bij bijzondere kosten.
Volgens de wet is de gemeente waar ouders wonen, of waar de jongere woont (bij volledige voogdij) verantwoordelijk voor extra gemaakte kosten, die buiten de vergoeding vallen die de gemeente aan de instelling betaalt. Mogelijk is er zo'n regeling van kracht, maar ook als die er niet is, is de gemeente aansprakelijk als ouders dit niet (kunnen) betalen. Fondsen zijn ook zeker een goede optie.
Verder hebben gemeentes vaak regelingen voor kinderen in armoede, het zou mogelijk kunnen zijn dat deze jongere hier ook onder valt (of dat de gemeente deze jongere hieronder wil laten vallen).

Profielfoto van Leontine de Weijer
Jeugdbeschermer

Ook als jeugdbescherming betrokken is dan blijven ouders financieel verantwoordelijk.
Door alle bezuinigingen blijft er weinig wat de zorginstelling zelf kan bijdragen.
Wij doen inderdaad regelmatig beroep op het fonds kinderhulp.

Profielfoto van Cat Bensdorp
Cat Bensdorp
Senior Jeugdconsulent/ mediator

Hi Mike,

Ter aanvulling op Mischa Stoel het volgende:
* Aan de instelling vragen wat zij hierover kunnen vertellen. Het lijkt mij toch dat zij hier dagelijks mee te maken hebben.
* Bijbaantje zoeken.
* Gezaghebbers hebben zorgplicht tot 21 jaar. Als het kind niet thuis woont, mag je er vanuit gaan dat ouders de kinderbijslag naar hun kind overmaken. Mocht er sprake zijn van kinderalimentatie welke niet wordt uitbetaald, dan kan de andere gezaghebber dit melden bij het LBIO.

Succes met de gegeven informatie! Groeten, Cat Bensdorp

Profielfoto van Mischa Stoel
Pedagogisch medewerker

Hoi Mike,

Per kwartaal word er kinderbijslag gestort, misschien afspreken dat dit ingezet kan worden voor zakgeld / kleedgeld etc. De gezaghebbende zijn financieel verantwoordelijk, zijn daar nog extra bijdrages van te verwachten?
Je kan het nationaal fonds kinderhulp benaderen, sportfonds. Scholen hebben ook altijd een noodfonds beschikbaar voor boeken/ excursie/studie materiaal etc. Ik weet niet waar je client woont maar kijk ook eens naar fondsen in de regio/ aanvragen die je bij de gemeente kan doen voor sport e.d.

groetjes mischa

Profielfoto van Carin Franssen
Jeugd en Gezinswerker

Ha Mike,

Als deze jongere in een instelling verblijft is er ook een plaatsende instantie aan verbonden.
Daar zit je ingang om de vragen aan te stellen.
Als het gaat om een vrijwillige plaatsing kan dat bijvoorbeeld een CJG zijn.
In het gedwongen kader kan het bv. Bureau Jeugdzorg zijn.
Gaat het om een langdurig zorgtraject dan kan het ook dat de jongere onder de WLZ valt. Wet Langdurige Zorg.
Dan valt het buiten de Jeugdwet.
Binnen de vrijwillige zorg zijn ouders zeker nog verantwoordelijk voor kosten naar draagkracht.

Hoop dat je weer verder kan.