Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Over Academie Sociaal Domein

Verbinden en impact maken. Vanuit deze doelstelling van jb Lorenz is in 2019 de jb Lorenz University ontstaan. De Academie Sociaal Domein maakt hier deel van uit. De Academie Sociaal Domein helpt om grip te krijgen op de ontwikkelingen tot 2022 en geeft concrete tools hoe om te gaan met mensen uit kwetsbare groepen. Wij ontwikkelen masterclasses, kennisateliers, werkateliers en leergangen voor wijkteams, beleidsmedewerkers, bestuurders en andere professionals binnen het sociaal domein. Dat doen we in samenwerking met partners uit het veld.