Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Academie Sociaal Domein Videosessies

Videosessie
Een nieuwe blik op zorgen voor elkaar. Wat betekent dat voor de ondersteuning van de mantelzorger?
Tijdstip:

Nieuwe blik op zorgen voor elkaar: Breed kijken naar mantelzorgondersteuning

Een mantelzorger is niet alleen mantelzorger. Deze persoon heeft ook andere rollen, wensen, belangen, verwachtingen en verantwoordelijkheden in de maatschappij. Het zijn leraren, stratenmakers, winkeliers, ouders, vrienden, collega’s, vrijwilligers etc. Zij bouwen relaties op met mensen om zich mee, zorgen voor elkaar, maken muziek in verenigingen of beoefenen sport. Zij delen het leven met anderen, ook op het moment dat een naaste door een ziekte of beperking wordt getroffen. En de mantelzorger is meestal niet de enige die zorgtaken uitvoert. Er zijn meerdere mensen betrokken rondom de zorgvrager. 

Dit webinar gaat specifiek in op het verbreden van de blik op mantelzorgondersteuning. Want een mantelzorger is niet alleen en niet alleen maar mantelzorger. Om passende ondersteuning te bieden is kijken naar de context, het systeem, het netwerk en de onderlinge relaties essentieel. Om hier praktisch uitvoering aan te geven, kun je bijvoorbeeld werken met Het Familiegesprek en Positieve Gezondheid. 

In dit webinar laten Natalia Vermeulen (projectleider) en Lieke Bos (trainer) van MantelzorgNLpro jullie zien hoe brede benadering van de mantelzorgvraagstukken leidt tot betere afstemming en maatwerk voor alle betrokkenen. Dit doen zij aan de hand van een boek voor mantelzorgondersteunende organisaties dat recent is uitgekomen. Het boek is ook naderhand gratis beschikbaar als download. 

- Werk jij op het snijvlak van zorg en welzijn?
- Ondersteun jij mantelzorgers in je dagelijkse werk of kom je ze regelmatig tegen?
- Ben je mantelzorgondersteuner bij een mantelzorgsteunpunt en wil je jouw arsenaal aan kennis en werkvormen uitbreiden?
- Of ben je anderszins geïnteresseerd in dit onderwerp, dan ben je van harte welkom. 

Dit webinar is onderdeel van een reeks van vier, maar kan apart worden gevolgd. Elk webinar behandeld een specifiek thema op het gebied van mantelzorgondersteuning. 
Volgende webinars zullen gaan over o.a. de waarde van informele zorg en de acht vraaggebieden waarop mantelzorgers behoefte hebben aan ondersteuning. 

Voor wie? 
Welzijns- en zorgprofessionals,  zoals sociaalwerkers, mantelzorgondersteuners, verpleegkundigen, beleidsadviseurs/medewerkers,  paramedici, POH, geestelijk verzorgers, mantelzorgers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen e.a.

Programma
– Welkom en introductie

Informatie wordt gegeven over de volgende thema’s: 

1. Voordelen van brede benadering van mantelzorgondersteuning

2. Familiegesprek  

3. Positieve gezondheid

Er wordt gebruik gemaakt van werkvormen die geschikt zijn voor een grote groep in een digitale omgeving. 

Leerdoelen
Je krijgt inzicht in de meerwaarde van werken met Familiegesprek en Positieve gezondheid in ondersteuning van mantelzorgers. Je weet hoe je het gesprek kunt aangaat, voert en evalueert met behulp van praktische tools die ook digitaal verstrekt worden. 

Sprekers:

Natalia Vermeulen: Projectleider 
Rianne Hanning : Projectleider

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Dit webinar wordt verzorgd door Mantelzorg Pro

Schrijf in! klik op de gele knop

Profielfoto van Leny van Rooijen Profielfoto van Chantal Cornelissens Profielfoto van Benita Rook Profielfoto van Freek van den Berg Profielfoto van Karin De Krieger
Profielfoto van Mariette Reineke

De conference beheerder is:

Projectondersteuner