Academie Sociaal Domein

Landelijk channel
Profielfoto van Anne van Dinther

Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zijn geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd. Tegelijk geldt dat die problematiek in een vroeg stadium nog diffuus is en vaak meervoudig. Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle professionals binnen de keten­­­­ van zorg en onderwijs. In die multidisciplinaire aanpak komen we sneller tot oplossingen.

Ben je bezorgd over de ontwikkeling en/of het gedrag van een jong kind (0-7 jaar), of geven ouders hun zorgen aan? Zegt je gevoel dat er wat aan de hand is, maar weet je niet precies wat? Bespreek je vragen en zorgen met IVH en wijs ouders op de mogelijkheden om zich aan te melden.

Binnen onze regio hebben we brede expertise die mee kan denken. Zowel vanuit het medisch als sociaal domein en onderwijs. Zo sluit er bij een MDO van IVH naast ouders, altijd een arts, 2 gedragsdeskundigen, een ondersteuningsspecialist uit het SWV 3006 en een spraak-taaldeskundige aan. Samen met ouders maakt het MDO een plan van aanpak. De trajectbegeleider IVH, die ook deel uit maakt van een wijkteam, volgt ouders zo lang als nodig en kent de routes en wegen van vervolghulp of onderzoek.

Voor vragen of aanmeldingen (Oss, Maashorst, Bernheze, Meierijstad): integralevroeghulp@ons-welzijn.nl
of kijk voor een andere gemeente op: www.integralevroeghulp.nl