Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Publicaties

Training Stigma

In deze training staan we stil bij stigma, de eigen gedachten, visie en mening over kwetsbare mensen.

Stigmatisering in verband met de GGZ-hulpverlening omvat bijna een kwart (22,3%) van alle stigma ervaringen bij ggz-patiënten. Patiënten ervaren onder meer gebrek aan acceptatie, dat zij incompetent geacht worden en dat van hen geweld verwacht wordt. Patiënten en familieleden ervaren desinteresse, gebrek aan begrip en voorlichting en voelen zich nauwelijks betrokken bij de behandeling. Verder blijken ggz-professionals - ondanks hun grotere kennis en mate van contact - niet veel te verschillen van de algemene bevolking in hun opvattingen over mensen met psychische aandoeningen. Op sommige punten hebben ze zelfs meer vooroordelen: zo zijn ze meer gefocust op tekorten in patiënten dan in mogelijkheden en vaker bereid tot dwangmaatregelen dan de algemene bevolking.

Deze training wordt mede gegeven door een ervaringsdeskundige die zijn verhaal deelt en helpt nadenken over de eigen rol, houding en verantwoordelijkheid van de deelnemers.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie.

Training Samenspel in netwerken en met burgers

In deze training gaan we aan de slag met het samenspel in netwerken en met burgers en de betekenisgeving daarvan voor de gemeente en jouw werk.

Daarvoor gebruiken we als basis de ABCD-methode. Deze methode biedt een leidende aanpak bij het organiseren en mobiliseren van buurten en bewoners en is al ruim 15 jaar een bewezen methode.

Aan de hand van jouw werkpraktijk en eigen casuïstiek gaan we vervolgens kijken hoe we het samenspel in netwerken en met burgers vanuit een eigen visie en grondhouding vorm en inhoud kunnen geven. En we gaan in gesprek over wat het samenspel in netwerken en met burgers voor jouw werk betekent en de organisatie van jouw gemeente.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie.

Training LVB, meer dan een IQ

Een licht verstandelijke beperking is meer of minder dan alleen een IQ. Er zijn mensen met een LVB die zich prima redden in de maatschappij, er zijn ook mensen met een gemiddeld IQ die ondersteuning nodig hebben.

De juiste benadering door jou als professional kan werkelijk helpen en ondersteunen waardoor mensen zich kunnen ontwikkelen. De training geeft medewerkers van gemeenten handvatten om mensen met LVB op passende wijze te ondersteunen.

Door bewust te zijn van de mogelijkheden tot ontwikkeling, zal ondersteuning eerder leiden tot blijvende resultaten.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie.

Kennisatelier actuele ontwikkelingen GGZ

Wat speelt er in de GGZ tot 2022? En daarna…

Er verandert veel in de GGZ. Dat heeft grote consequenties voor inwoners, wijkteams en gemeenten. In deze training informeren wij u over actuele en komende ontwikkelingen.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie.

Training Inclusieve samenleving

Vooroordelen, onbegrip, een ongemakkelijk gevoel, het zijn emotionele reacties waar mensen met een kwetsbaarheid dagelijks mee te maken hebben. Zij ervaren hierdoor dat ze niet meedoen, er niet toedoen. Met alle gevolgen van dien.

In de training ‘mag ik ook meedoen’ leer je hoe jij vanuit jouw rol bij de gemeente, een wijkteam of zorgaanbieder kwetsbare mensen laat meedoen. Je ervaart de impact van uitsluiting aan de hand van praktijkvoorbeelden en je krijgt een aantal praktische tools mee die je direct in jouw werk kunt toepassen.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie.

Training Ervaringsdeskundigheid

Goed aansluiten bij mensen met een kwetsbaarheid is soms niet eenvoudig als je zelf die ervaring niet hebt. Daarom zijn Ervaringsdeskundigen zo waardevol in de ondersteuning van mensen met ggz-problematiek. Door onder meer de herkenning en erkenning leveren zij een belangrijke bijdrage aan het herstelproces.

In de training ‘Een ervaring rijker’ werk je samen met experts en ervaringsdeskundigen aan jouw eigen bewustwording en het vergroten van jouw vaardigheden. Je leert hoe je goed kunt luisteren en kunt openstaan voor mensen met een kwetsbaarheid. En je krijgt een aantal handige tips mee die je direct in de praktijk kunt toepassen.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie.

Training Driehoekskunde | Hulpverlener, blijf in je hoek!

Deze training is bedoeld voor de medewerkers binnen de gemeente die vanuit hun functie ondersteuning moeten bieden aan kwetsbare groepen of deze ondersteuning initiëren. Binnen gemeenten betreft het jeugd/WMO consulenten en eventuele uitvoerders van deze ondersteuning.

In deze training worden de deelnemers getraind in Driehoekskunde. Wat is Driehoekskunde? Hoe verhouden jeugdigen, ouders en hulpverleners zich met elkaar? Vanuit welke hoek benader jij een hulpvraag en hoe dien je die te benaderen om zo een kind het beste te ondersteunen?

De training bestaat uit verdieping in de oorsprong van de driehoek. Daarnaast wordt de theorie met oefencasuïstiek en toegelicht, het inbrengen van eigen casuïstiek is essentieel om zowel te ontdekken hoe de theorie in de praktijk past én om te ontdekken welke rol je als hulpverlener in dient te nemen.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie, of neem contact op.

Training Hechtingsproblematiek

De training levert kennis en inzicht op in hechtingsproblematiek in de praktijk. Wat houdt hechtingsproblematiek in? Hoe herken je dit als professional en op welke wijze kun je dan passende ondersteuning bieden?

Daarnaast levert het inzicht in de eigen rol op, het leert professionals hoe zij zich dienen te verhouden naar jeugdigen met een hechtingsproblematiek.

De training geeft medewerkers van gemeenten handvatten jeugdigen en gezinnen beter te begrijpen en daarmee te begeleiden in hun hulpvraag. Het geeft met name WMO en Jeugdconsulenten inzichten in veel voorkomend gedrag van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Het geeft handvatten om op passende wijze verbinding aan te gaan waardoor de kans op vooruitgang in de hulpvraag toeneemt.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie.

Sluiten