Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Tijdlijn Academie Sociaal Domein

Profielfoto van Mark Lettinga

Terugkijken? WEBINAR: 'voor naasten van een verslaafde' https://addictionacademy.nl/webinar-terugkijken


Mijn naam is Mark Lettinga en mijn persoonlijke missie is: 'heel Nederland inzicht geven in de ziekte verslaving'

Samen met mijn zus heb ik vorige week een webinar gegeven voor naasten van een verslaafde. Wat was dit spannend om te doen maar zo waardevol.

Mijn zus heeft onder andere gedeeld over hoe zij met mij is omgegaan, waar ze tegen aan is gelopen, wat mijn manipuleren met haar heeft gedaan en hoe ze mij heeft gemotiveerd om naar de kliniek te gaan.

Via deze link kun je het webinar terugkijken https://addictionacademy.nl/webinar-terugkijken

Carlijn Zielstra - Bouwens heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Marco Den Outer

MELD JE NU AAN voor het webinar over het onderzoek naar palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein op 27 juni om 16:00uur

Meld je aan via deze link: https://palliatievebenadering.1sociaaldomein.nl/videosessies

In opdracht van Agora voerde jb Lorenz een actieonderzoek uit naar bekostiging en knelpunten van palliatieve zorg in Nederland en ondersteuning vanuit het sociaal domein. Bianca den Outer, onderzoeker en opsteller van het rapport, gaat in dit webinar in gesprek over de bevindingen en de aanbevelingen die uit het actieonderzoek naar voren zijn gekomen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat palliatieve zorg een zaak van ons allemaal wordt?

Knelpunten per levensfase
De levensfase waarin iemand zich bevindt, heeft invloed op de behoeften van ongeneeslijk zieken mensen en hun omgeving.
Daarnaast heeft iedere gemeente een eigen beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarbij palliatieve zorg en ondersteuning niet tot nauwelijks wordt benoemd – en een variërend voorzieningenniveau. Het bewustzijn over palliatieve zorg en ondersteuning en de rol van gemeenten is laag. Zeker als het gaat om palliatieve ondersteuning van mensen die werken. Voor jong volwassenen, volwassenen in de bloei van hun leven en volwassenen in de herfst van hun leven is gekeken naar gezamenlijke aandachtspunten zoals de rol van de gemeente en (mogelijkheden) om mee te doen aan de samenleving. Daarnaast is specifiek gekeken naar thema’s als studeren, werk en inkomen en de rol van de palliatief verpleegkundige.

Cijfers
De komende jaren neemt het aantal mensen dat palliatieve zorg nodig heeft, sterk toe, rapporteert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat heeft te maken met de toename van de vergrijzing in Nederland en het gegeven dat we steeds ouder worden. Zo neemt het aantal 75-plussers toe met 86%, en het aantal 90-plussers neemt toe met 151%. Tegelijkertijd zien we dat het aantal alleenwonende 75-plussers de komende jaren met 95% toeneemt en dat het aantal potentiële mantelzorgers per 85-plusser afneemt met 57%. Het aantal sterfgevallen ten gevolge van dementie stijgt met 154%.
De urgentie is helder en het rapport laat zien waar knelpunten zichtbaar worden

Met een inleiding door Sabrina Sluiter, adviseur bij Agora.

Voor wie?
Deze webinar is bedoeld voor beleidsmakers en professionals in de zorg en het sociaal domein en voor iedereen die belangstelling heeft.

Er is gelegenheid vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Profielfoto van Annemieke Wolff

NIEUWE GESPREKSHANDREIKING

In gesprek over meldcode-dilemma’s
Samen aan de slag met herkenbare casussen

Als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode heeft Augeo Foundation een gesprekshandreiking gemaakt. Met hierin 12 video-casussen, ruim 500 reflectievragen en meer dan 100 verdiepende materialen. Deze gesprekshandreiking helpt professionals en organisaties die verplicht zijn te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, bij het (nog beter) toepassen van de meldcode.

Deze gesprekshandreiking helpt om handelingsverlegenheid weg te nemen. Aan de hand van casussen met herkenbare vraagstukken kunnen professionals met hun collega’s, organisatie of met ketenpartners in gesprek om te reflecteren op de eigen en elkaars handelen. Deze gesprekken kunnen ook helpen om samen overeenstemming te krijgen over wat een goede handelwijze is bij deze vraagstukken.
‘In gesprek over meldcode-dilemma’s – Samen aan de slag met herkenbare casussen’ is relevant voor aandachtsfunctionarissen, leidinggevenden en uitvoerende professionals.


Naar de gesprekshandreiking https://www.augeo.nl/def/meldcode-gesprekshandreiking/


Aandachtsfunctionaris:
‘Deze gesprekshandreiking is goed bruikbaar, uitgebreid, bevat veel info en verdieping, fijn dat er ruimte is voor eigen casuïstiek.’

Wijkteammedewerker:
‘Ik vond het erg prettig en bruikbaar voor ons in de praktijk.’

Orthopedagoog:
‘De casussen zijn echt een sterk punt in deze gesprekswijzer. De filmpjes zijn kort, maar herkenbaar en bevatten voldoende dilemma’s. Ik zou het gebruiken tijdens trainings- en intervisiemomenten met een groepje. Daar is het goed bruikbaar voor. Ik denk dat dit heel goede gespreksopeners zijn.’

Wieteke Van der Burg heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Annemieke Wolff

Start campagne 'Wijzer met de meldcode'
Tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk voor professionals die werken met de meldcode

Leren van elkaar. Daar draait het om bij 'Wijzer met de meldcode'. Regelmatig ervaren professionals, aandachtsfunctionarissen of organisaties belemmeringen bij het werken met de meldcode. Hoe pakken anderen dat aan? Welke oplossingen zijn er? Wat werkt en hoe dan? De nieuwe campagne ‘Wijzer met de meldcode’ belicht 12 vraagstukken met veel handige tips en aanbevelingen die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit diverse sectoren.

Hier kun je je aanmelden: https://www.augeo.nl/nl-nl/wijzer-met-de-meldcode/aanmelden/

Je ontvangt dan tot juni acht keer een mail met daarin steeds een belangrijk meldcode-vraagstuk. Je krijgt tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk. Deze (gratis) campagne richt zich op professionals en aandachtsfunctionarissen in alle sectoren.

Martin Kievit heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Simme van de Lustgraaf

>> Klik hier voor gratis toegang tot premium artikelen van Magazine Sociaal Domein: https://sociaal-domein.nu/