Academie Sociaal Domein

Landelijk channel

Document

Training Hechtingsproblematiek

De training levert kennis en inzicht op in hechtingsproblematiek in de praktijk. Wat houdt hechtingsproblematiek in? Hoe herken je dit als professional en op welke wijze kun je dan passende ondersteuning bieden?

Daarnaast levert het inzicht in de eigen rol op, het leert professionals hoe zij zich dienen te verhouden naar jeugdigen met een hechtingsproblematiek.

De training geeft medewerkers van gemeenten handvatten jeugdigen en gezinnen beter te begrijpen en daarmee te begeleiden in hun hulpvraag. Het geeft met name WMO en Jeugdconsulenten inzichten in veel voorkomend gedrag van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Het geeft handvatten om op passende wijze verbinding aan te gaan waardoor de kans op vooruitgang in de hulpvraag toeneemt.

> Interesse? Klik op het document voor meer informatie.